Měření chodidel

Pro zakázkové ušití bot je důležité správně změřit obě chodidla. Pokud není možná návštěva mé dílny, stáhněte si ZAKÁZKOVÝ LIST (ke stažení), podrobný popis, jak chodilo změřit, najdete níže.

Měření chodidel

Měření chodidla Vám mimo jiné umožňuje seznámit se s ním. Jak vlastně vypadá, uvědomit si jeho linie. Jak je široké, dlouhé, jaký má tvar Váš halux. Je fain si vzít stélku z Vašich oblíbených bot a srovnat s Vaším skutečným chodidlem.

Budete potřebovat : 2 čisté papíry A4 (ne šmirák) , tužku, gumu,  krejčovský metr, pravítko 

 1. Čistý bílý papír přeložte po délce na půl. Vzniklou linii vykreslete tužkou.
 2. Sedněte si na židli, položte pravou nohu na čistý bílý papír, který položíte nejlépe na tvrdou podložku (není vhodný koberec) tak, aby středová linie chodidla procházela středem paty směrem k prstům.
 3. Přeneste váhu rovnoměrně na celou plošku chodidla a tužkou - pokud je to možné jedním tahem, obkreslete obrys chodidla. Tužku držte kolmo k papíru. Snažte se nepřenášet váhu. Koleno by mělo být v kolmici s chodidlem.
 4. Po obkreslení chodidla, tužkou „zajeďte pod klenbu“ a vykreslete i tento obrys. Je to pro informaci, zda nemáte plochou nohu.
 5. Vykreslete i celé prsty. (Je to vhodná informace pro letní boty).
 6. Označte na obrysu chodidla, místo kloubu palce a kloubu malíka a v tomto bodě změřte obvod kolem chodidla. 
 7. Označte na obrysu chodidla, místo nártu a v tomto bodě změřte obvod kolem chodidla.
 8. Označte na obrysu chodidla, místo ohybu a v tomto bodě změřte obvod kolem chodidla.
 9. Změřte délku od palce k ohybu – CD (u palce od země).
 10. Změřte obvod kotníku.
 11. Změřte obvod kolem paty (u země) k nártu.
 12. Změřte délku chodidla AB.
 13. Změřte výšku paty, k bodu výšky bot. Pokuste se nakreslit tvar paty.
 14. Udělejte stejně i druhé chodidlo.
 15. Na nový čistý papír „překopírujte" Vaše měření. Při prvním měření vznikne spousta linek, proto je vhodné ťapku vykreslit na čisto. Nejlépe se to dělá přes okenní sklo (přes den). Znovu se postavit na papír a porovnat své kreslení s chodidlem. Je vhodné i vystřihnutí a porovnání. Čím přesnější obrys, tím bude výsledek nejpřesnější.
 16. Na oba náčrty nakreslit poměrovou úsečku 5cm ( kontrola při skenování).
 17. Přeskenujte Vaše náčrty a pošlete mi je vyplněným ZAKÁZKOVÝM LISTEM (ke stažení) elektronicky na info@botaprovas.cz. Lze využít i skener v mobilu. Pokud nemáte skener, pošlete náčrty poštou.

 

Moje práce bude udělat ťapku v poměru obou noh s důrazem na větší chodidlo.

Po vykreslení tvaru předního oblouku Vám bude zaslán návrh k odsouhlasení, eventuálně vaší úpravě.